מאמרים בית חולים

אירוע חדש.. 
היחידה לטיפול תומך אונקולוגי מטפלת באנשים החולים במחלת הסרטן לאורך תקופת הטיפול האונקולוגי ובמהלך מחלתם. הטיפול ביחידה מתייחס למכלול הבעיות מהן סובל החולה כתוצאה ממחלתו או...