שירות בבית חולים

היחידה לטיפול תומך אונקולוגי מטפלת באנשים החולים במחלת הסרטן לאורך תקופת הטיפול האונקולוגי  ובמהלך  מחלתם.הטיפול ביחידה מתייחס למכלול הבעיות מהן סובל החולה כתוצאה ממחלתו...